...สวัสดีปีใหม่ 2554 ขอให้มีความสุขความเจริญตลอดไป...

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านครับ

งานถ่ายภาพ 51 แนวมาโคร

บรรยากาศการสัมมนานิสิตนักศึกษา มรภ.แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

งานกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 30

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2550

หลักการจัดองค์ประกอบภาพ

หลักการจัดองค์ประกอบภาพ
..........การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอลให้สวยงามและมีคุณค่า นอกจากคำนึงถึงแสงและความคมชัดของภาพแล้วเทคนิคการจัดวางองค์ประกอบในภาพให้สัมพันธ์สอดคล้องเหมาะสมกับเนื้อหาและวัตถุประสงค์ ต้องอาศัยหลักการสำคัญได้แก่
...........1. ความสมดุล (Balance) ความสมดุลช่วยให้ผู้ชมเกิดความรู้สึกสบายใจมั่นคงและปลอดภัย ความสมดุลสามารถทำได้ 2 แบบ
.............1.1 ความสมดุลแบบเท่ากัน (formal balance)
.............1.2 ความสมดุลแบบไม่เท่ากัน (informal balance)
...........2. การเน้น (emphasis) เป็นการจัดองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งให้โดดเด่นเพื่อกระตุ้นการรับรู้ให้สะดุดตาสง่างาม ด้วยองค์ประกอบสำคัญได้แก่ เส้น สี แสงเงา รูปร่างรูปทรง และพื้นผิว
...........3. เอกภาพ (Unity) เป็นการจัดภาพแต่ละภาพให้มองเป็นหนึ่งเดียว
...........4. การสื่อความหมายด้วยมุมกล้อง
.............4.1 ภาพระดับสายตา
.............4.2 ภาพมุมต่ำ
.............4.3 ภาพมุมสูง

....................สำหรับบทความนี้ผู้เขียนขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนครับ พบกันตอนต่อไป.......................

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2550

ภาพพลุไฟ

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2550

งานถ่ายภาพ "แนวมาโคร" พืชสวนโลก 49

งานอุปสมบท

งานแต่ง

ภาพดอกไม้

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2550

ความทรงจำ

งานรับปริญญา

งานภาวะโลกร้อนกับเทคโนฯสัมพันธ์ ครั้งที่ 13

ประวัติส่วนตัว

ชื่อนายแสงสุริยา วราห์คำ ชื่อเล่น หนึ่ง เบอร์โทรศัพท์ 085-9393324 , 045-203266
เกิดวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2528 อายุ 23 ปี
ประวัติการศึกษา
จบประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
จบมัธยมตอนต้น-มัธยมตอนปลาย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ต.เขื่องใน
อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี
ประสบการณ์
เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมการทำหนังสือการ์ตูน สื่อการสอนให้ครู
เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรม โปรแกรม Adobe PhotoShop เบื้องต้น ให้ครู
เป็นผู้ช่วยวิทยากรอบรม เรื่องการทำเว็บบล็อก ให้กับครู
เป็นผู้ช่วยวิทยากรอบรม โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint สำหรับครู
เป็นช่างภาพขององค์การนักศึกษาคณะครุศาสตร์ปี 2549
เป็นหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ขององค์การนักศึกษาปี 2550 ตำแหน่งช่างภาพ
ได้รับเกียรติเป็นช่างภาพถ่ายภาพงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
ถ่ายภาพกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่น งานซ้อมรับปริญญา และกิจกรรมอื่นๆ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำแหน่งช่างภาพวีดีโอที่ กศน.ภาคกลาง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝ่ายรายการ สถานีโทรทํศน์กรมประชาสัมพันธ์ เขต 2 (สทท.เขต 2 NBT) อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำแหน่งช่างภาพ(วีดีโอ) รายการกบนอกกะลา บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
ความสามารถ
ถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายวีดีโอ ตัดต่อ