...สวัสดีปีใหม่ 2554 ขอให้มีความสุขความเจริญตลอดไป...

ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านครับ

งานถ่ายภาพ 51 แนวมาโคร

บรรยากาศการสัมมนานิสิตนักศึกษา มรภ.แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3

งานกีฬา พ.จ.น.ก. สัมพันธ์ ครั้งที่ 30

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2551

เข้าร่วมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต-นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3................ผมและน้องพร้อมอาจารย์ได้มีโอกาสเข้าร่วมสัมมนาสมาพันธ์นิสิต-นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3 เป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 40 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อการวางแผนและพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ และสร้างความร่วมมือระหว่างราชภัฏให้เข้มแข็งเพื่อเป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้นำและมหาวิทยาราชภัฏ ซึ่งครั้งได้จัดสัมมนาขึ้นที่ ม.ราชภัฏอุดรธานี ระหว่างวันที่ 17-19 ม.ค. 2551 และในครั้งต่อไปทาง ม.ราชภัฏนครสวรรค์ ได้รับเกียรติให้เป็นประธานในการจัดงาน สัมมนาสมาพันธ์นิสิต-นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 ..................


1 ความคิดเห็น:

สุริยา แสนกันยา กล่าวว่า...

ปีต่อไปฝากน้องๆองค์การนิสิตนักศึกษาทั้ง40แห่งเข้าร่วมประชุมอย่างพร้องเพียงกันเหมือนปีนี้นะครับที่ม.ราชภัฏนครสวรรค์ คึดถึงนายกองค์การและสมาชิกองค์การทุกมหาวิทยาลัยนะครับจากนายกองค์การนักศึกษาม.ราชภัฏจันทรเกษมปี50 (ซัน)

งานภาวะโลกร้อนกับเทคโนฯสัมพันธ์ ครั้งที่ 13

ประวัติส่วนตัว

ชื่อนายแสงสุริยา วราห์คำ ชื่อเล่น หนึ่ง เบอร์โทรศัพท์ 085-9393324 , 045-203266
เกิดวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2528 อายุ 23 ปี
ประวัติการศึกษา
จบประถมศึกษาชั้นปีที่ 6 โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี ต.สร้างถ่อ อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
จบมัธยมตอนต้น-มัธยมตอนปลาย โรงเรียนเขื่องในพิทยาคาร ต.เขื่องใน
อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี
จบการศึกษาระดับปริญญาตรี โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง จ.ราชบุรี
ประสบการณ์
เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรมการทำหนังสือการ์ตูน สื่อการสอนให้ครู
เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการอบรม โปรแกรม Adobe PhotoShop เบื้องต้น ให้ครู
เป็นผู้ช่วยวิทยากรอบรม เรื่องการทำเว็บบล็อก ให้กับครู
เป็นผู้ช่วยวิทยากรอบรม โปรแกรม Microsoft Office PowerPoint สำหรับครู
เป็นช่างภาพขององค์การนักศึกษาคณะครุศาสตร์ปี 2549
เป็นหัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์ขององค์การนักศึกษาปี 2550 ตำแหน่งช่างภาพ
ได้รับเกียรติเป็นช่างภาพถ่ายภาพงานรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง
ถ่ายภาพกิจกรรมของมหาวิทยาลัย เช่น งานซ้อมรับปริญญา และกิจกรรมอื่นๆ
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำแหน่งช่างภาพวีดีโอที่ กศน.ภาคกลาง
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝ่ายรายการ สถานีโทรทํศน์กรมประชาสัมพันธ์ เขต 2 (สทท.เขต 2 NBT) อุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี
ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ตำแหน่งช่างภาพ(วีดีโอ) รายการกบนอกกะลา บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด
ความสามารถ
ถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายวีดีโอ ตัดต่อ